• Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak.
  • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak.
  • Çevresel boyutları belirlemek , çevresel etkilerin türlerini ve zararların tespit etmek.
  • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak.
  • Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmek.
  • Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak.

 

    Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.